Takım Koçluğu & Grup Terapisi

Takım Koçluğu

Birbiriyle çelişiyor gibi görünen kavramların bir araya gelince yararlı birliktelikler oluşturması birçok bilim dalında olduğu gibi psikoloji ve koçluk disiplininde de karşımıza çıkar. Farklı yöntemleri bir araya getirmek ortak bir amaca hizmet eder. Takım koçluğu da yine koçluk ve grup terapilerinin dinamikleriyle ele alınabilmektedir.

Kişisel gelişim ilk bakışta kişiye özgülük, kendi kendinelik çağrıştırsa da psikoterapinin ve koçluğun en sık kullandığı yöntemlerden biri olan grup terapisi ve takım koçluğu çalışmaları kişisel gelişimde uzun yolların daha kısa zamanda aşılmasını mümkün kılar.

Koçluğun tanımında danışanın sorunlarının çözülmesinde ‘birlikte çalışma’ yollarından söz edilir. İnsanın gruplar halinde yaşadığı, toplumla var olduğu düşünülünce kişisel gelişim sürecinde grupla çalışmak insan doğasına uygun bir yöntem olabilir. Üstelik takım koçluğunun amaçları ile kişisel gelişimin birçok amacı ortaktır.

Kendine Giden Yolda Yol Arkadaşları Ne İşe Yarar?

Kişisel gelişimin kişiler arası ilişkiler ile bağı düşünüldüğünde empati duygusunun geliştirilmesi önemlidir. İnsan kendini tanırken çoğunlukla diğer insanların ona ayna tutmasından yararlanır. Bu yansımaları doğru yorumlamak, aynı şekilde kendinden yola çıkarak başka insanların davranışlarını sağlıklı analiz etmek için empati duygusu çok işe yarayacaktır.

İşte takım koçluğu da empati duygusunu oluşturmada ve geliştirmede harika sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Empati duygusu gelişirken koçluk özellikle gözlem tekniğinden yararlanır. Kendini gözlemek bir anlamda başkalarını gözlemekten beslenir. Bu bir çeşit tümevarım gibi düşünülebilir. Kişisel gelişim kişinin kendine yaptığı bir yolculuktur. Bu yolculukta koçluk yöntemleri ile kişisel gelişimin kesişen yöntemleri iyi bir yol arkadaşlığı yaparlar.

 Gözlemle, Empati Kur, Özgürleş! – İşte Takım Koçluğu

Kendini dinlemek başlı başına bir terapi. Ancak tıpkı kendini dinlemek gibi takım koçluğunda diğer insanları dinleyip gözlemler, empati kurar ve onlar hakkında objektif yargılara varırız. Onların bizim hakkımızda edindiği gözlemlerden yararlandığımız gibi. Üstelik takım koçluğundaki yol arkadaşları gündelik hayattaki aile, arkadaş, patron gibi modellerden elbette daha objektif bir değerlendirme yapacaklardır. Bu kesinlikle yararlı bir alışveriştir.

Bu alışveriş, karşılıklı yansımalar ve gözlemler özdeşlik kurmayı sağlar ve çift taraflı bir özsaygı gelişimi, onaylanmama tedirginliğinin aşılması, sosyal ortamlarda becerilerin gelişmesi gibi kişisel gelişimin temel hedeflerine hizmet eder.

Aristo, “İnsan toplumsal bir hayvandır” derken, günümüz kişilerine gelişim süreçlerinde takım koçluğunun da önemini hatırlatabileceğinin farkında mıydı?

Yorum yapın