Koçluk – Koç – Danışan Nedir?

Koçluk – Koç -Danışan Nedir? Koçluk çok karmaşık ve zahmetli bir meslek; birçok konuda bilgi ve deneyim birikimi gerektirir ve çok çeşitli disiplinlere, uzmanlık alanlarına sahiptir.15 En çok bilinen birkaç uzmanlık alanına değinecek olursak; aile koçluğu, öğrenci koçluğu, yönetici koçluğu, satış koçluğu, girişimci koçluğu gibi uzmanlık alanlarından bahsedebiliriz. Dolayısıyla koçluğun tanımını yapmak, koçu tanımak oldukça zordur. Bununla beraber koçluğun iyi özümsenebilmesi için kapsamlı tanımlar yapılması büyük bir gerekliliktir.

Koç, danışan ve koçluk üzerine yapılmış akademik çalışmalar, koçlukla ilgili terimlere birçok farklı yönden kapsamlı açıklama sağlamaktadırlar.

Koçluk – Koç – Danışan Nedir?

Bu kavramları sizlerle tek tek inceleyelim.

Koçluk Nedir?

Koçluk mesleği hakkında birçok kaynakta çeşitli farklı tanımlar keşfetmek mümkündür. Bu tanımların bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Koçluk, öğrenme ve kendini geliştirme aracıdır. Birey ya da ekiplerin daha etkin ve verimli olmaları için yeteneklerinin geliştirilmesidir. Danışanlar ile deneyim paylaşımı ve fikir alışverişi yapılarak yeni düşünceler, yollar, yöntemler geliştirmelerini destekler.

Koçluk, bireylerin bilinçli kararlar vermelerini ve kendi hayatlarının liderleri olmalarını sağlamakla ilgilidir.

Koçluk, iş ve kişisel yaşamda çeşitli koçluk modellerini temel alarak bireylerin refaha ulaşmasını sağlayan psikolojik yaklaşımları içerir.

Koçluk, danışanları başarıya ulaşmaları için hedefler doğrultusunda destekleyen profesyonel ilişkidir.

Koçluk, birlikte çalışma esasına dayalı, çözüm üretmeye dayalı, sonuç odaklı ve sistematik yaklaşımdır.

Koçluk, bireylerin performansını en üst seviyeye çıkarmak için onların potansiyellerini açığa çıkarır. Bu süreçte “bireylere öğretmek”ten ziyade “bireylerin öğrenmesi” söz konusudur.

Yaşam Koçu Nasıl Olunur isimli yazımızı okudunuz mu?

Koç Nedir?

Daha önceki bölümlerde değinildiği gibi koç kavramı geçmiş zamanda çok farklı anlamlar taşımıştır. Profesyonel anlamda ise koç kavramı için aşağıdaki tanımlara rastlamak mümkündür.

Koç, hedeflere ulaşmak, problemleri çözmek, öğrenmek ve geliştirmek için yardım etmeye çalışan ortaktır.

Koç, danışanın geçmişten bugüne kadarki durumunu göz önünde bulundurarak onun kişisel gelişimini destekleyen ve koçluk sürecini yöneten kişidir.

Koç, profesyonel iş yaşamda, kişisel yaşamda ve kendi kendine öğrenim sürecinde danışanın kişisel gelişimini destekleyen, performansını attırmasına yardımcı olan ve öğrenme becerilerini geliştirmesinde danışanla beraber çalışan uzmandır.

Koç; ilgili yasal süreçler, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; koçluk süreçlerinin iş organizasyonu ve süreç başlatma faaliyetlerini gerçekleştiren, koçluk sürecini yürüten ve bireysel mesleki gelişimini sağlayan nitelikli kişidir. Koç, müşterilerin kişisel ve profesyonel potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik farkındalık, gelişim ve çözüm seçeneklerini artırıcı ve bu yönde destekleyici çalışmaları yürütür.

Koç, hedeflerine ulaşmasında danışanı engelleyen sorunlar, güçlükler ve bunlara etki eden içsel-dışsal faktörler üzerine danışanla beraber çalışan kişidir.

Koç, danışanların farkındalık düzeylerini arttırma, kendileri için daha net hedefler koymalarına yardımcı olma, yaşam içindeki dengeleri gözeterek kendilerini keşfetmelerinde yardımcı olma amacıyla profesyonel destek veren kişidir.

Danışan (Coachee) Nedir?

Birçok kaynağa göre danışanlar, koçluk hizmeti alan kişileri işaret etmektedir. Çeşitli kaynaklara göre danışanlarla ilgili tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

Danışan, profesyonel koçluk desteği alan kişidir.

Danışan, koçla beraber belirledikleri zamanlarda hedefleri doğrultusunda koçluk desteği alan kişidir.

Danışan, bir problemin çözümü konusunda veya hedefine ilişkin olarak koçun deneyimlerinden faydalanan, karar alma aşamalarında yardım alan kişidir.

Danışan, koçluk sürecine dahil olarak hedeflerini belirleyen, ve belirlenen hedeflere ulaşmak için harekete geçen kişidir.

Profesyonel Koçluk Eğitimi Almak ve Eğitimlerinizi Sertifikalandırmak İçin Liderlik Okulu Yaşam Koçluğu Eğitimi Sayfamızı İncelemenizi Öneriyorum.

Yorum yapın