Koçluğun Faydaları Nelerdir?

Profesyonel koçluk hizmeti, bireyler, takımlar veya organizasyonlar tarafından talep edilebilir. Yapılan araştırmalara göre bireysel koçluk, takım koçluğu ve organizasyonlarda koçluk hizmetleri performansı arttırmakta, bireylerin daha olumlu tutumlara sahip olmalarına yardımcı olmaktadır. Bu yazımızda sizlerle koçluğun faydaları nelerdir sorusunu konuşacağız.

Koçluğun Bireylere Faydaları

Koçluk sürecinin bireylere çok çeşitli alanlarda katkıları olabilir. Bu faydalardan bazıları aşağıda belirtilmiştir 51:

Bireysel hedefler belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur, bireyler ölçülebilir ve net hedefler belirleyebilirler.

Bireylerin kendilerine olan güvenlerini arttırmalarına yardımcı olur.

Etkili iletişim yetenekleri geliştirmelerine yardımcı olur, diğer bireylerle sürdürülebilir ilişkiler geliştirmelerine destek olur.

Kariyer hedeflerine ulaşmaları sürecinde yardımcı olur, hedeflerine ulaşma sürecinde iş ve özel yaşam dengesi kurmalarına destek olur.

Öz farkındalığı arttırarak bireyin içsel gelişimini destekler.

Koçluğun Organizasyonlara Faydaları

Birçok organizasyonda koçluk çalışmaları sürdürülmektedir. Koçluk, organizasyonun ve organizasyon içerisinde kariyerini geliştirmek isteyen birçok bireyin gelişimine destek olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre koçluğun organizasyonlara faydaları aşağıda belirtilmiştir52 53:

Koçluk, bireylerin yeni yetenekler kazanmalarını destekler. Ayrıca koçluk, bireylerin yeni yetenekler geliştirilmesinde %50’ye varan artış sağlayabilmektedir.

Koçluk, organizasyon içindeki motivasyonun artmasına destek olur. Motivasyon artışı üzerinde %40’ın üzerinde olumlu etki oluşturabilmektedir.

Koçluk, organizasyonların müşteri hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunur ve bu alandaki gelişimi %35 oranında desteklediği çalışmalarda görülmüştür.

Koçluk, organizasyonlarda karlılığı arttıran bir hizmettir. Araştırmaların sonucuna göre karlılığın ortalama %15’in üzerinde oranda artışını mümkün hale getirmektedir.

Koçluğun Faydaları Nelerdir?

Takımlar, belirli ortak çalışmalar gerçekleştiren, ortak geçmişleri veya hedefleri bulunan insanlardan oluşmaktadır. Takımların kendilerine has dinamikleri ve birçoğunun yazılı olmayan çeşitli kuralları mevcuttur. Koçluğun takımların başarısına ve gelişimine de katkıları bulunmaktadır54:

Takım içinde sorumluluk bilincinin arttırılmasına yardımcı olur,

Takımdaki bireylerin motivasyonlarının artmasına katkıda bulunur ve onların cesaretlenmesine katkıda bulunur,

Takımın sürdürülebilir başarıyı elde etmesi ve hedeflerine ulaşması sürecinde takım üyelerine destek olur.

Takım üyelerinin kişisel gelişimini destekler.

Ücretsiz Koçluk Eğitimi ‘ne Katıldınız Mı? Bu eğitime mutlaka katılmanızı öneriyoruz ayrıca Profesyonel bir eğitim ve uluslararası geçerli bir sertifika almak istiyorsanız mutlaka Liderlik Okulu Yaşam Koçluğu Eğitimi Programımızı İnceleyiniz.

Yorum yapın