Ders 5 – Koçluk Çağı

Kurs Sayfasına Dön (Tüm Dersler)  < Önceki Derse DönSonraki Derse Geç >

Koçluğun Geleceği: Koçluk Çağı

Koçluk çağını resmedebilmek için öncelikle koçluğun geçmişi ve bugününü iyi okumak gerekiyor. Koçluğun profesyonel anlamda ortaya çıktığı dönemleri ele alarak başlayalım. Koçluğun ortaya çıktığı dönemlerde farklı farklı sektörlerde organizasyonel anlamda ilerleme sorunları yaşanıyordu. Çünkü artık yapılan işler geçmişte yapılan işlere daha az benzer bir durum almıştı, radikal değişimler söz konusuydu. Gelişen bilgi ve iletişim teknolojisi ile organizasyonlar her ay bir önceki aya göre çok daha fazla dönüşüm geçirmeye başlamıştı.  Gelen her yeni yüksek teknoloji ürünü teknolojiye daha çok insan dokunuşu anlamına gelmekteydi. Bu gibi gelişmeler iş dünyasındaki beklentileri de değiştirmiş, profesyonellerden beklentilerin karmaşıklaşmasına yol açmıştır. Sorumlulukların artması ve karmaşıklaşması, kişisel becerilerin gelişmesi ihtiyacını doğurmuştur. Başka bir deyişle gelişen teknoloji ile insan dokunuşları arasında bir denge gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Organizasyonlarda karmaşık beklentilerin ortaya çıkması, çalışanların sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurması gerekliliği ile organizasyon içinde insanların yorgunluk hissine kapılma oranı artmış ve eksiklik hissine kapılmaları, yaptıkları işe odaklanamamaları, amaçsız hissetmeleri kaçınılmaz olmuştur. Dolayısıyla verimlilik düşmüş, organizasyonların ve bireylerin başarısını tehdit eder hale gelmiştir.

Bireylerin teknolojiye ayak uydurmaları, hedeflerini net bir biçimde belirleyebilmeleri, iş yaşamları ve iş dışı yaşamları arasında denge kurmaları, kendileri ve çevreleri ile etkili bir şekilde iletişim kurmaları için koçluk desteği bir gereklilik olmuştur ve uygulanmıştır. Süreçlerin sonucunda ise koçluk, bu sınavdan başarıyla geçmiştir.

Günümüzü inceleyecek olursak koçluk, birçok alt disipline, niş koçluk alanlarına ayrılmıştır. Koçlar, belirli alanlarda uzmanlaşmaya başlamışlardır ve kendi alanlarında koçluk desteğini etkili bir biçimde sunmaya başlamışlardır. Örneğin öğrenci koçluğu, performans koçluğu, yaşam koçluğu, aile koçluğu, takım koçluğu, kariyer koçluğu, girişimci koçluğu gibi.

Türkiye’de koçluğun resmi platformlarda meslek olarak kabul edilmesi ile birlikte koçluğun gelişiminin hızlandığından da söz edilebilir.

Bahsedilen gelişmelerin ışığında koçluk çağı ile ilgili aşağıdaki durumlardan söz edilebiliriz;

Toplumda koçluğun faydalı olduğu yönünde anlayış ilerlemekte, koçluğun faydaları da görülmektedir. Koçluğun faydaları görüldükçe daha fazla koçluk desteği alınacaktır.

Çeşitli uzmanlık alanlarına özel koçluk uygulamaları ortaya çıkmıştır. Farklı uzmanlıklara özgü özellikler göz önünde bulundurularak danışanların ihtiyaçlarına daha uygun çözüm metotları geliştirilmiştir. Koçlar, edindikleri bilgileri çeşitli yollarla başka koçlara aktararak niş alanlarda uzmanlaşan koç sayısının artmasında önemli rol üstlenmişlerdir.

Geleneksel koçluk metotlarına alternatif birçok metot geliştirilmiştir. Günümüz teknolojileri de kullanılarak koçluk daha geniş alanlara yayılabilmektedir ve geleneksel koçlukta görünen kısıtlamalar, eksiklikler büyük ölçüde aşılmıştır, aşılmaya devam edecektir.

Profesyonel Koçluk Eğitimi Almak ve Eğitimlerinizi Sertifikalandırmak İçin Liderlik Okulu Yaşam Koçluğu Eğitimi Sayfamızı İncelemenizi Öneriyorum.