Ders 4 – Koçluğun Tarih Sahnesine Çıkışı

Kurs Sayfasına Dön (Tüm Dersler)  < Önceki Derse DönSonraki Derse Geç >

Profesyonel Koçluk Eğitimi Almak ve Eğitimlerinizi Sertifikalandırmak İçin Liderlik Okulu Yaşam Koçluğu Eğitimi Sayfamızı İncelemenizi Öneriyorum.

Koçluğun Geçmişi: Profesyonel Koçluğun Tarih Sahnesine Çıkışı

Koçluk insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. İnsan ırkının avcı-toplayıcı dönemlerinden bugüne dek devam etmiştir ve hala devam etmektedir. İlkel dönemlerde avcılık, duvarları boyama gibi işlemler için koçluk sürecinden söz edilebilirken, günümüzde koçluk süreci daha modern metotlarla karşımıza çıkmaktadır.

Koçluğun kavramsal gelişimi çok eskilere dayansa da profesyonel anlamda koçluk 1960’lı yıllara dek rafa kaldırılmıştır. 1960’lı yıllarla beraber spor alanında koçluk yerleşmeye başlamıştır.

1970 ve 1980’li yıllara gelindiğinde koçluk iş dünyasına girmeye başlamıştır. Firmalar ilerleme konusunda zorluk çekmeye başladıklarında gelişim için yeni arayışlara girmişlerdir ve sonunda organizasyonun tamamını ileriye taşıyabilecek, yöneticilerin kişisel becerilerine uygun metotları kullanan “koçluk”la tanışmışlardır. Koçluk, özellikle İngiltere ve Amerika’da gündeme gelmiştir ve yöneticilerin performansının arttırılması sürecinde koçluktan faydalanılmıştır. 1990’lı yıllara gelindiğindeyse koçluk mesleği birçok uzmanlık koluna ayrılmış, popülaritesi artmıştır. Bu yükselişin temelinde ise koçluk desteği ile ortaya çıkan başarılı ilerleme bulunmaktadır.

Türkiye’de ise koçluk faaliyetleri 2000’li yılların başında uygulanmaya başlanmıştır ve hızlı bir şekilde gelişim sürecine girmiştir.

Koçluk mesleği ülkemizde yeni yeni uygulanmaya başlanıyorken doğal olarak mesleki anlamda pek fazla tanınırlığı yoktu. Zamanla, yapılan çalışmalar neticesinde koçluk, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bir meslek olarak kabul edilmiştir ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koçluğun standartlarını belirleyen 6. Derece Ulusal Meslek Standardı’nı yayınlamıştır. Böylece, 22.05.2013 Tarih ve 2013/41 Sayılı Kararı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu onayıyla koçluk, Türkiye’de resmi anlamda meslek statüsünü kazanmıştır.