Ders 3 – Koçluk Kavramı – Koç’un Anlamı

Kurs Sayfasına Dön (Tüm Dersler)  < Önceki Derse DönSonraki Derse Geç >

Profesyonel Koçluk Eğitimi Almak ve Eğitimlerinizi Sertifikalandırmak İçin Liderlik Okulu Yaşam Koçluğu Eğitimi Sayfamızı İncelemenizi Öneriyorum.

Koçluk

Kullandığımız kelimeler taşıdıkları anlamlarla birlikte dilimizin ve kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Kelimeler tıpkı dil gibi, kültür gibi yaşayan ve canlı unsurlardır. Kelimelerde sürekli gelişimin ve etkileşimin bir sonucu olarak zamanla farklılaşırlar, değişirler ve dönüşürler. Bu dönüşüm sonucu kelimeler farklı anlamlar da kazanabilirler. İşte bu nedenle kelimelerin kökeni ve bu kelimelerin anlam verdiği kavramların tarihsel geçmişi bizi o kavramın gelişim ve değişimini göstermesi açısından çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki; doğru kelimeler, doğru dizilişlerde tarihe yön verir.

Kelimeler; kültürlerin gelişiminde, aynı toplulukta yaşamakta olan bireylerin etkin bir şekilde iletişim kurabilmelerinde büyük önem taşırlar. Anlaşabilmenin yolu kelimeleri ve taşıdıkları anlamları iyi bilmekten ve kelimelerin geçmişini bilmekten geçer. Her ne kadar günlük yaşamımızda karşılaştığımız her kelimenin her kavramın kökenine inemesek de biz bu bölümde koçluğun kökenine inmek istedik.

Koç ve koçluk kavramı, tarihte çok eski zamanlardan beri kullanılan bir kavramlardır. Akademik literatürde koç kelimesinin tarihsel varlığı incelendiğinde bazı kaynaklar koçluğu 16. Yüzyıla kadar götürebilmektedir. Bununla birlikte koçluk kelimesi en net haliyle 1800’lü yıllarda karşımıza çıkmaktadır. İngiltere’de değerli eşyaların bir at arabası ile taşınmasına verilen bir isim olarak karşımıza çıkan koçluğun  günümüzdeki anlamından uzak da olsa bir kullanım alanı bulduğunu görebiliyoruz.

Literatürde yer alan bir başka araştırmaya göre koçluk, kökenini Macaristan’daki Kocs adındaki bir köyden almaktadır. Bu dönemlerde Kocs köyünde “kocsi” olarak anılan atlı posta arabaları üretilmiştir. Burada üretilen bu kocsiler kraliyet ailesine kadar ulaşmıştır. Daha sonra kraliyet posta araçlarına da ismini veren Kocs daha fazla tanınarak sonrasında bizimde ilgi alanımızda olan haliyle İngilizce’deki “coach” kelimesinin kökenini oluşturmuştur.

19. yüzyılda da “coach” (koç) kelimesi, Oxford Üniversitesi’ndeki öğrenciler tarafından eğitmenler için kullanılmaya başlanmıştır, “Öğrenciyi bir yerden bir yere taşıyan” anlamında kullanılmıştır. Eğitmenlere kendi aralarında “instructor” veya “tutor” (eğitmen) demek yerine “coach” (koç) demişlerdir. Sonrasında özellikle spor alanında takımları çalıştıran teknik direktörler için de kullanılmıştır.

SİZCE?

Koçluk kelimesi geçmişte daha başka anlamlarda da kullanılmış olamaz mı?

ÖNEMLİ NOT

Ayrıca Profesyonel Koçluk Eğitimi ve Sertifikası için Liderlik Okulu Yaşam Koçluğu Eğitimini incelemenizi öneriyoruz.

Kendinize Çok İyi Bakın…