Ders 1 – Koçluk Eğitimine Giriş

Kurs Sayfasına Dön (Tüm Dersler)Sonraki Derse Geç >

Profesyonel Koçluk Eğitimi Almak ve Eğitimlerinizi Sertifikalandırmak İçin Liderlik Okulu Yaşam Koçluğu Eğitimi Sayfamızı İncelemenizi Öneriyorum.

Koçluk Eğitimi

Bu bölümde öncelikle koç ve koçluk kavramları kapsamlı bir biçimde ele alınmıştır. Koç kelimesinin tarihin hangi zamanında ne anlamla kullanıldığı üzerinde durulmuş, günümüz anlamına kavuşana kadar koç ve koçluk kelimelerinin atlı araba isminden günümüz profesyonel koçluk kavramına dönüşüm süreci adım adım kaynaklar gösterilerek açıklanmıştır.

Zaman çizgisi üzerinde koçluk incelendikten sonra tanımlara yer verilmiştir. Koç, koçluk ve danışan ile ilgili olarak çeşitli kaynaklarda yer alan tanımlara da değinilerek farklı perspektiflerden kavramlar açıklanmıştır.

Önemli kavramlara değinildikten sonra ise koçluğun bireylere sağladığı faydalardan, organizasyonlara sağladığı faydalardan ve takımlara sağladığı faydalardan bahsedilmiştir. Böylece koçlukla ilgili olarak gerek iş dünyasının gerekse bireylerin veya toplulukların nasıl faydalar sağlayabileceği incelenerek koçlukla ilgili temel konuların anlatımına devam edilmiştir.

Koçluk felsefesinin ne olduğuna ve koçluk felsefesini oluştururken nelerin etkisinin olduğu üzerinde durulmuştur. Bir koçun değerlerinin ve kişisel özelliklerinin koçluk sürecine yansıması ile oluşan koçluk felsefesinin nasıl oluşturulduğuna, neden önemli olduğuna değinildikten sonra ise koçluğun amacının ne olduğu açıklanmıştır.

Bu bölümdeki son başlık ise bölüm boyunca anlatılmış olan koçluk kavramının diğer kavramlarla ilişkisidir. Sık sık birbirine karıştırılan koçluk ve liderlik, mentorluk, danışmanlık, terapi ve arkadaşlık kavramlarının birbirleriyle ne yönden ayrıldıkları üzerinde durulmuştur.

Dersin Keyfini Çıkarmanız Dileğiyle…

Profesyonel Koçluk Eğitimi Almak ve Eğitimlerinizi Sertifikalandırmak İçin Liderlik Okulu Yaşam Koçluğu Eğitimi Sayfamızı İncelemenizi Öneriyorum.